Cylch Cinio Glannau Llwchwr

Cylch Cinio Glannau Llwchwr Wedi ei sefydlu ers 1973

Gellir danfon e-bost at aelodau’r pwyllgor trwy ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol

pwyllgor@glannaullwchwr.org.uk


CADEIRYDD -  John Harry

01792 882188

IS-GADEIRYDD -  Eirian Hopkins

01792 884452

eirianwhopkins@aol.com


YSGRIFENNYDD - Sheila Evans

01792 882320

sheila_bont@hotmail.co.uk

TRYSORYDD - Huw G. Evans

01792 899884

huwgevans@gmail.com

Cyn Aelodau’r Pwyllgor

Pwyllgor Y Cylch