Cylch Cinio Glannau Llwchwr

Cylch Cinio Glannau Llwchwr Wedi ei sefydlu ers 1973

20. 11. 2013


Clwb Rygbi Pontarddulais

7.30 p.m.

Cyfle unigryw i weld rhai o ffilmiau hanesyddol

William Haggar gyda  chyfeiliant  piano yn creu naws

y sinema ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Ffilmiwyd

Y Ferch o Gefn Ydfa ym Mhontarddulais yn 1912.

F’eu dangosir gan a thrwy ganiatad caredig Archif

Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

 

Mynediad am ddim ond rhaid cael tocyn.


An unique opportunity to see some of William

Haggar’s silent films with piano accompaniment

creating the atmosphere of the cinema at the

beginning of the twentieth century.

The Maid of Cefn Ydfa was filmed in

Pontarddulais in 1912. They will be shown by and

with the kind permission of the National Sound

Archive of Wales.


Admission free but by ticket only.


Tocynnau / Tickets :   

John Harry 01792882188