Cylch Cinio Glannau Llwchwr

Cylch Cinio Glannau Llwchwr Wedi ei sefydlu ers 1973

Rhaglen

Siaradwyr Gwadd

2019:

Medi 18 - Isaias Grandis (Gweinidog Salem, Adulam a Seion)


Hydref 16 - Eiry Miles (Awdur)

Tachwedd 20 - Daniel Jenkins Jones (Adar a Chadwraeth)

Rhagfyr 11 - Tomos Siôn Owen (Cartwnydd a Hanesydd)  
 
2020:


Ionawr 15 - Donald Williams (Seiciatrydd)

Chwefror 19 - Carwyn Graves (Ffrwythau anghofiedig)

Mawrth 18 - Lloyd James (Gwyddonydd, cyn - brifathro)

Ebrill  22 - Cyfarfod Blynyddol